Lot 559 – 1948 Chevrolet Sedan Delivery

166(7).jpg
166(8).jpg
166(9).jpg
166(10).jpg
166(11).jpg
166(12).jpg
166(1).jpg
166(2).jpg
166(3).jpg
166(4).jpg
166(5).jpg
166(6).jpg
166(7).jpg
166(8).jpg
166(9).jpg
166(10).jpg
166(11).jpg
166(12).jpg
166(1).jpg
166(2).jpg
166(3).jpg
166(4).jpg
166(5).jpg
166(6).jpg

GM Performance 330HP 350ci, Turbo 350 Transmission, Vintage Air, Camaro Clip, VDO Gauges, Custom Interior and Torq Thrust Wheels