Lot 407 – Italian and Ford Model Car Kits

Lamborghini Jota-Garage Kit
Maserati Merak SS Model Car Kit
Lamborghini Silhouette Model Car Kit
Maserati Merak SS Model Car Kit
Bimota Tesi 1D 906 SR Model Bike Kit
Ford GT-40 # 98 Model Car Kit

407